110 CLAYTON AVE, CELEBRATION, FL 34747 (MLS # O5492486)