311 Norfolk Street, CELEBRATION, FL 34747 (MLS # O5496465)