3406 Soho St, Unit 306, ORLANDO, FL 32835 (MLS # O5498613)