11778 SAVONA WAY, ORLANDO, FL 32827 (MLS # O5535876)