9133 SMITHIES ST, ORLANDO, FL 32827 (MLS # O5536107)