114 CLAYTON AVE, CELEBRATION, FL 34747 (MLS # S4844267)